LYHYTTERAPIAA NUORILLE

myös etäpalveluna

Lyhytterapia on lyhytkestoista 5 - 20 käyntikertaa sisältävää psykoterapeuttisiin menetelmiin pohjautuva terapiajakso.
 
Suurin osa nuorten pyyskkisestä oireilusta on hoidettavissa lyhytterapeuttisin keinoin etenkin silloin, kun lyhytterapia aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Merkittäviä hyötyjä lyhytterapiasta on ositettu olevan esimerkiksi masennusoireilun vähenemisessä.  Lyhytterapian vaikuttvauudesta voit lukea mm. täältä.
 
Psykoterapeuttiopiskelijana ja pitkän terapiakoulutuksen jo käyneenä minulla on vahva terapeuttinen osaaminen. Sovellan työskentelyssä sekä kognitiivisen että ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä.  

KENELLE?

KASVOKKAIN VAI ETÄNÄ?

MIKÄ 

LYHYTTERAPIASSA VAIKUTTAA?

KATSO ANNAN TARINA

ANNAN TARINA

LYHTY- JAKSO TOI ILONI TAKAISIN.

 

JAKSAN TAVATA KAVEREITANI JA KÄYDÄ TANSSIHARKOISSA

 

JOKU PÄIVÄ MINUSTA TULEE ELÄINLÄÄKÄRI

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 iirispelkonen