Nuoruus ja varhaisaikuisuus

Nuoruus on rikas elämänvaihe, mutta samalla siihen liittyvät kehitystehtävät vaativat sinulta runsain määrin psyykkisiä voimavaroja. Liian moni nuori jää yksin tässä tärkeässä kehitysvaiheessa. Joka viidennellä nuorella on psyykkistä oireilua kuten esim. masennusta, ahdistuneisuutta, päihdeongelmaa, sukupuoli-identiteettiin liittyviä ristiriitoja tai peliriippuvuutta.  Mahdollisesta psyykkisestä oireilusta huolimatta sinulla on runsainmäärin voimavaroja ja kapasiteettia, joiden tunnistamiseen saatat tarvita terapeuttista tukea.
 
Nuoruusiän psyykkisen oireilun varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen on erittäin tärkeää, mutta yhtä tärkeää on tukea sinua tulemaan tietoisemmaksi omista taidoistasi, vahvuuksistasi ja luovuudestasi. Näin voit rakentaa itsesinäköistä hyvää ja täyttä elämää sekä ihmissuhteissasi että työelämässäsi.

Terapian tavoitteet

Mitä terapiassa tehdään?

Tärkeää tietää

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 iirispelkonen