Voit tulla terapiaan 

yksin

puolison 

vanhemman 

tai koko perheen kanssa

Jokaisen asiakkaan terapiaprosessi rakentuu kunkin omista yksilöllisistä tarpeista ja toiveista käsin. Teemme yhdessä tapaamisten alkuvaiheessa suunnitelman työskentelyn kestosta ja tiheydestä ja etenemme joustavasti muutostarpeitasi kuunnellen. 

Tarjoan terapiaa aina yhdestä käyntikerrasta pidempikestoiseen useamman vuoden terapiaan.

 

Osaamisalueeni

Ahdistus- ja paniikkihäiriöt, pakko-oireet, sosiaalisten tilanteiden pelko, fobiat, masennus, kriisit ja traumat, post-traumaattinen työskentely, surutyö, vanhemmuus, työssäjaksaminen, tunne-elämän haasteet, sosiaalisissa suhteissa ilmenevät haasteet, seksuaalisuus, hengelliset kysymykset, psyko-onkologia, autisminkirjo ja ADHD sekä päihderiippuvaisen läheiset.

Aikuisten sekä lasten- ja nuorten terapia.

LYHYTTERAPIA SYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE

Oletko sairastunut syöpään tai oletko syöpään sairastuneen läheinen?

Syöpään sairastuminen vaikuttaa usein turvallisuuden tunteeseen, lisäten sairastuneen sekä läheisten ahdistusta ja pelkoa. 

Sairauden eri vaiheissa psyykkisen tuen tarpeet ovat muuttuvia.

TRAUMAFOCUSOITUKOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA LAPSILLE JA NUORILLE 

Traumafocusoidusta terapiasta voi olla apua lapsellesi tai nuorellesi esimerkiksi jos 

 

  • lapsesi on kohdannut yllättävän surun

  • lapsesi on joutunut koulukiusaamisen kohteeksi 

  • lapsesi ollut tapaturmassa tai kolarissa, jonka muistot palaavat toistuvasti mieleen