• Iiris Pelkonen

Jännitys opiskelupaikan saamisesta tiivistyy

Näihin kuluviin viikkoihin sisältyy kysymyksiä ”Pääsikö nuoresi opiskelemaan?” ”Saitko opiskelupaikan?” Näihin kysymyksiin on ilo vastata erityisesti silloin, kun nuorelle on auennut mielekäs opiskelupaikka. Toisinaan nuori on pettynyt toistamiseen ja vastaukseen sisältyy karvasta pettymystä ja häpeää.

Useiden nuorten kevät kului pääsykokeisiin valmistautumisessa. Työskentely opiskelupaikan saavuttamiseksi vaati lukemattomia kirjastossa ja valmennuskurssilla vietettyjä tunteja. Monen nuoren tulevaisuutta määrittelee tänä päivänä yhä vahvemmin se, millaisen koulutuksen he saavat. Opiskelupaikkoihin liittyvä kilpailun kiristyessä, nuorten paineet opiskelupaikan saamisesta on kasvanut ajoittain kohtuuttomiksi. Epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja paikasta tässä yhteiskunnassa ajaa nuoria ponnistelemaan itseään säästelemättä. Osalla lukemisesta syntyvä psyykkinen kuormitus kasautui kevään aikana kohtuuttomaksi, juuri taakse jääneiden ylioppilaskirjoitustenkin vuoksi.


Sinä aamuna, kun pääsykokeiden tulokset julkaistaan, määräytyy monen nuoren elämän suunta. Suuren työmäärän jälkeen osa nuorista saa iloita työnsä kantamista hedelmistä ja omasta onnistumisestaan. Elämä kantaa juuri nyt ja elämä tuntuu olevan sinua varten. Myös vanhemmat kokevat ylpeyttä oman lapsensa puolesta ja jakavat iloaan työpaikan kahvipöydässä sekä Facebook päivityksien välityksellä.


Aina joukossa on myös niitä, joille paikka ei tällä kertaa auennut. Pettymys purkautuu ulos kyynelinä ja epätoivona. Juuri näillä hetkellä nuoresta voi tuntua, etteivät omat voimavarat tulevaisuuden suhteen kanna. Usko omiin mahdollisuuksiin katoaa ja kyky nähdä tilanteen yli hämärtyy. Se, miten nuori saa tukea tähän pettymykseen, vaikuttaa se hänen kokemuksiinsa omasta pärjäävyydestään jatkossakin. Siksi onkin tärkeää, että vanhemmalla on taitoa ottaa vastaan nuoren pettymys kannatellen ja pettymyksen lohduttavasti suhtautuen. Yhden oven sulkeutuminen jättää jäljelle useita elämänkokemuksen ja työelämän kannalta tärkeitä vaihtoehtoja. Pettymyksen laannuttua voi myös nähdä selkeämmin, ettei kenenkään elämän suunta ja merkityksellisyys ole lopulta kiinni tietyn opiskelupaikan saamisesta.
Joskus nuoren avoimet elämänsuunnitelmat herättävät myös vanhemmassa ahdistusta ja huolta. Oman ahdistuksen tunnistaminen on tärkeää, sillä sen on tapana siirtyä lapsesi ja sinun väliin, tapaanne olla vuorovaikutuksessa. Nuori on herkkä tunnistamaan, milloin vanhemmalla on aito luottamus hänen kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa. On tärkeää, että vanhempi kykenee erottamaan omien odotustensa merkityksiä ja milloin niihin liittyy oman elämän toteutumattomat unelmat. Nuoren tehtävänä ei ole lopulta ”make you family proud”, vaan suunnata sinne, missä hän voi hyödyntää omia vahvuuksiaan sekä tehdä itselleen merkityksellistä työtä.


#nuoruus #opiskelu #opiskelupaikka #pääsykokeet #vanhemmuus #opiskelija #elämänsuunta #tulevaisuus #merkityksellisyys #voimavarat

11 views0 comments