• Iiris Pelkonen

Tervetuloa uudet asiakkaat!

Updated: Jul 2, 2018

Pitkäaikainen haaveeni on täyttynyt. Tulen jatkamaan psykoterapiaopintoja lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian opinnoissa Jyväskylän yliopistossa. Odotan innolla opiskelujen tarjoamaa mahdollisuutta syventyä terapiatyöhön hyödyntäen yhä integratiivisempaa työskentelyotetta.

Psykoterapiaopinnot kestävät 3 vuotta ja niihin sisältyy teoriaopetuksen lisäksi mm opiskelijan toteuttamaa terapiaharjoittelua. Terapiaharjoittelu on koulutustahon kautta valvottua ja ohjattua terapiaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että opiskelijat saavat terapiaharjoitteluun työnohjausta. Työnohjaajana toimii työnohjauskoulutuksen käynyt psykoterapeutti, joka auttaa opiskelijaa löytämään asiakkaansa terapiaprosessiin uusia näkökulmia ja keinoja, joilla asiakasta tuetaan työstämään hänelle merkityksellisiä asioita.Minulla on jo taustalla ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot, joten aivan alusta terapiaopintoja minun ei tarvitse aloittaa. Ratkaisukeskeisen psykoterapian opintojen aikana asiakkaitani olivat pääasiassa aikuiset sekä pariterapiaan hakeutuvat asiakkaat. Seksuaalineuvojakoulutuksen myötä olen työstänyt myös monien nuorten kanssa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kesän päättyessä otankin mielellään terapiaan uusia asiakkaita; lapsia (yli 8 vuotiaita), nuoria ja aikuisia.


· Vastaanottoni sijaitsee Tapiolassa, mutta terapiaa on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä.

· Pidän vastaanottoa pääasiassa ilta-aikaan.

· Terapian hinnat ovat kohtuulliset ja kilpailukykyiset.

Tervetuloa pienempien ja isompien kysymysten kanssa. Välitäthän tietoa eteenpäin myös verkostoissasi.


#psykoterapia #psykoterapiaopinnot #lastenterapia #nuortenterapia #terapiaan #varaaaika #uusiasiakas
30 views0 comments