• Iiris Pelkonen

Lapsen syöpään sairastuminen mullistaa koko perheen elämää

Lapsen syöpädiagnoosin varmistuminen on vanhemmalle usein valtava järkytys. Koko perheen arjen rutiinit muuttuvat hetkessä. Vanhempi kokee usein, että hänen tehtäväkseen jää selviytyminen, vaikka itsekin kaipaisi itsekin erityistä kuulluksi ja kohdatuksi tulemista.
Lapsen sairastuminen herättää vanhemmassa ymmärrettävästi voimakkaita tunteita, pelkoa, huolta, suru siitä, mitä lapsi joutuu sairastaessaan kohtaamaan. Tutkimuksissa on osoitettu, että vanhemman sopeutumista lapsen sairauteen hidastaa vanhemman taipumus vältellä vaikealta tuntuvia asioita sekä asioiden "märehtiminen". Merkittävän osa syöpään sairastavien lasten vanhemmista on todettu kokevan myös posttraumaattisia stressioireita kuten ahdistusta ja masennusta. Vanhempi tarvitseekin usein aivan erityistä tukea, tietoa ja keinoja käsitellä itsessä herääviä voimakkaita tunteita.


Vanhemmille suunnattujen tukipalvelujen on tarjolla varsin niukasti. Psyykkisentuen palvelujen tulisi olla riittävän joustavia ja helposti tavoitettavia. Etenkin etäyhteydellä toteutuvat psyykkisentuen palvelut voivat tarjota vanhemmalle usein aikataulutetun arjelle joustavan vaihtoehdon.Psykoterapeuttista tukea vanhemmalle ahdistuksen hallintaan, kun lapsi tai nuori on sairastunut syöpään

Olen työstämässä lasten- ja nuorten kognitiivisen psykoterapian opintoihin liittyvää lopputyötä, jossa tulen tarkastelemaan kognitiivisen psykoterapian hyväksymis- ja omistautumisterapiatyöskentelyä (HOT) vanhemman ahdistuksen vähentämiseksi lapsen syöpään sairastumisen jälkeen. Työn erityisenä mielenkiinnon kohteena on tutkia hyväksymis- ja omistautumisterapian keinojen soveltuvuutta etäterapiana toteutettavaan työskentelyyn vanhemman ahdistuksenhallintakeinojen vahvistamiseksi.

Etsin 1- 2 vanhempaa, jotka kokevat lapsen sairastamiseen liittyvän ahdistuksen kokemuksen vaikeuttavan omassa arjessa selviytymistä vanhemmuuden näkökulmasta. Työskentelyjakson pituus on noin 10x ja käynnit toteutetaan viikoittaisina etätapaamisina. Tapaamiset ovat asiakkaalle maksuttomia.

Mikäli olet motivoitunut sitoutumaan työskentelyyn, voit ottaa minuun yhteyttä.


Yritys välttää kärsimystä voi lisätä sitä.


23 views0 comments