• Iiris Pelkonen

Kesäloma voi lisätä lapsen kokemaa stressiä

Updated: Jun 25, 2019

Lapsen ahdistusoireilu saattaa lisääntyvän erityisesti kesänaikana. Miten tämä voi olla mahdollista, sillä kesällähän lapsi saa olla usein ilman erityisiä vaatimuksia tai kuormittavia aikataulutettuja aamuja?Tutkimusten mukaan lapsilla ja nuorilla, joilla on autisminkirjon häiriö, on kohonnut riski sairastua ahdistuneisuushäiriöön. Tästä syystä ei ole mitenkään ihme, että kesäajan vapaus ja rutiinittomat päivät sekä monet muutokset päiväohjelmissa lisäävät erityisesti näiden lasten stressiä ja ahdistuneisuutta. Vanhempien onkin hyvä muistaa, että myös lomapäivien rutiineilla on tärkeä merkitys lapsen ahdistuneisuuden ehkäisemisessä.


Perheissä, joissa lapsella tai nuorella on autisminkirjon häiriö, on usein haasteita esim. erilaisissa kouluun liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa. Kouluvuoden aikana lapsi saa usein tukea eri ammattiauttajilta, mutta nämäkin tukitoimet hiljenevät kesäajaksi. Vastuu lapsesta ja lapsen arjesta on täysin vanhemmilla ja kovin harvalla heistä on kesäaikana riittävästi tärkeitä tukiverkostoja. Kesän aikana vanhemman onkin usein mukauduttava opettajaksi, terapeutiksi, leikkikaveriksi ja milloin miksikin.


Lapset ovat herkkiä aistimaan myös vanhempiensa stressin. Siksi onkin tärkeää muistaa, että vaikka vanhempana kokisit hukkuvasi lapsesi vaatimuksiin ja odotuksiin, sinun on tärkeää pysyä mahdollisimman rauhallisena ja välttää vastakkain asettautumista lapsesi kanssa. Tämä ei ole mitenkään helppo tehtävä, mutta yritän antaa sinulle muutamia keinoja tueksesi.


  • Ota askel etäämmälle ja tarkkaile: Aivan ensimmäiseksi ota aikaa lapsesi havainnointiin. Ennen kuin voit tehdä tarkempia suunnitelmia ahdistuksen ehkäisemiseksi, kerää tietoa niistä tilanteista, joissa huomaat lapsesi ahdistuksen ja stressin kohoavan. Huomaa, onko hän huolissaan tiettynä ajankohtana, ennen tiettyä tekemistä tai toimintaa tai sen jälkeen. Seuraa reagoiko lapsi johonkin tiettyyn henkilöön, ruokaan tai materiaaliin voimakkaammin. Vaikka et pystyisi täysin ymmärtämään, mitä lapsesi pelkää tai mikä häntä ahdistaa, on ahdistusta laukaisevien tekijöiden tunnistaminen jo iso askel eteenpäin. Jos lapsi ahdistuu esimerkiksi automatkoista, ei ole lopulta merkityksellisintä johtuuko lapsesi ahdistus kolariin joutumisen pelosta vai siitä, että auton tärinä on hänelle epämieluista. Voit tehdä myös muistiinpanoja näistä havainnoistasi, sillä usein unohdamme nämä tärkeät havinnot muiden kiireiden keskellä.

  • Minimoi ongelmat: Palataan edelleen automatkoihin. Jos auton kyydissä oleminen herättää lapsessasi ahdistusta, pyrit luonnollisesti mimimoimaan nämä matkat. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, joten tärkeää on myös haasteellisten tilanteiden muokkaaminen lapselle mahdollisimman mieluisaksi. Siirtämällä lapsen huomio mukaviin ja häntä kiinnostaviin asioihin esim. kuuntelemalla lapsen kanssa hänelle mieluista musiikkia, tarjoamalla mahdollisuutta pelata itselleen mieluista peliä sekä säätämällä auton lämpötilaa lapselle mieluisaksi.

  • Rentoutukaa: Tauot ovat tärkeitä aivojen toiminnan kannalta.  Uuden tiedon integrointi eli yhdistäminen jo olemassa olevaan tietoon tukee lapsen persoonallisuuden kehitystä ja uusien taitojen oppimista.  Pidäthän tämän mielessä - ethän vaadi itseltäsi liikaa esim. jäljittelemällä tunnollisesti kouluvuoden aikatauluja. Aktiivinen harrastaminen voi olla stressin lähde sekä sinulle että lapsellesi.

  • Visuaalinen aikataulu: Visuaalinen aikataulu on oiva keino välittää tietoa mitä on tulossa ja mihin lapsesi on hyvä valmistautua. Tehkää hauska ja luova kuukausi- tai viikkokalenteri ja ripustakaa se näkyvälle paikalle. Keskustelkaa tulevista tapahtumista säännöllisesti, vaikkapa aamuisin aamupalan yhteydessä.

  • Kävelkää luonnossa: Fyysinen liikunta lisää endorfiinin eritystä ja parantaa aivojen plastisuutta. Luonnossa kävely on parasta mahdollista irtautumista, sekä eri aistien kautta hetkessä elämistä.

  • Turvapaikka: Lapselle on tärkeä mahdollistaa kotona paikka, jonne hän voi halutessaan vetäytyä omaan rauhaansa. Voitte luoda tällaisen turvapaikan lapsen kanssa yhdessä hyödyntäen erilaisia tyynyjä, tuoksuja ja vaikkapa musiikkia.

Ja aivan lopuksi, muista ottaa askel etäämmälle ja tarkkailla myös niitä tilanteita, joissa huomaat ahdistuksen nousevan itsessäsi. Ole läsnä juuri tässä hetkessä, kuuntele ympärilläsi olevia ääniä, ihastele kauniita värejä. Ja Hengitä.
36 views0 comments