• Iiris Pelkonen

Sydämeeni sattuu, lapsellani ei ole ystäviäKoulunsa aloittanut lapsi seuraa sivusta välitunnilla toisten leikkejä. Hän haluaisi liittyä leikkeihin, mutta epäonnistumisen kokemukset ystävyyssuhteissa ovat saaneet hänet viipymään sivussa. Viidennellä luokalla olevan tytön silmät kyyneltyvät, kun hän kuulee luokkakaverinsa, parhaaksi ystäväkseen kutsuman tytön jakavan kutsuja syntymäpäivilleen. Hänelle kutsua ei kuitenkaan tullut. Yläasteen viimeistä luokkaa käyvä poika sulkeutuu vapaa-ajallaan omaan huoneeseen pelaamaan tietokoneellaan. Häntä ei ole kukaan koulukavereista kutsunut aikoihin mukaan pelaamaan tai ulos, eikä hän ole tehnyt näitä aloitteita itsekkään.


Vanhemmille on erityisen raskasta seurata, jos omalla lapsella on vaikeaa löytää ystäviä tai jos ystävyyssuhteet päättyvät toistuvasti riitoihin. Monilla neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavilla lapsilla on puutteita sosiaalisissa taidoissa ja he joutuvatkin usein kohtaamaan kiusatuksi tulemista sekä yksinäisyyttä. Vastaanotolle tullessa näiden lasten vanhemmilla on yleensä suurin toive "että lapsi saisi ystäviä".  Ystävyyden merkitystä ei voi liioitella. Hyvät ystävyyssuhteet lapsuudessa ennustavat myös hyvinvointia aikuisuudessa.


Ystäviä ei pitäisi nähdä hyvänä lisänä, vaan he ovat meidän kaikkien kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä.

Ristiriitoja ystävyyssuhteissa voi tuoda mukanaan esimerkiksi ADHD- lapsen impulsiivinen käytös. He toimivat usein nopeasti hetken mielijohteesta liittyen toisten meneillään oleviin leikkeihin lupaa kysymättä. Lapsen yhtyessä leikkiin hän muokkaa leikin suuntaa oman ajatuksensa mukaiseksi. Kaaos kavereiden kesken voi olla jo tässä kohtaa kypsynyt riidaksi. Toisinaan lapsen puhe voi olla suoraviivaista ja töksäyttelevää.


Toisinaan lasten ollessa vielä pieniä, sosiaalisten taitojen puutteet eivät välttämättä aiheuta vielä merkittäviä haasteita sosiaalisissa tilanteissa. Esikouluiässä olevat kaverit saattavat ihmetellä lapsen poikkeavaa toimintaa, mutta voivat saman tien jatkaa leikkejä ilman suurempaa hankausta. Lisäksi päiväkoti-iässä lapset leikkivät yleensä aikuisten valvonnan ja ohjauksen alla.


Lasten kasvaessa ystävyyssuhteet muuttuvat ja mutkistuvat. Tässä kohtaa lapsen riittämättömät taidot ikäistensä kanssa toimimiseen tuovat mukanaan enemmän ristiriitoja ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia. Yläasteiässä poikkeavaa käytökseen kiinnitetään jo enemmän huomiota ja ystävyyssuhteissa haetaan hyväksyntää sulautumalla ryhmään.


Miten vanhempi voi auttaa lasta sosiaalisissa suhteissa toimimisessa?

Vanhemmat ovat tehneet usein kaikkensa tukeakseen lasta löytämään kavereita. Vanhempi voi tukea lasta sosiaalisissa taidoissa esimerkiksi seuraavilla keinoilla:


  • Mahdollista lapselle sosiaalisia tilanteita. Lapselle on tärkeää tarjota tilanteita, joissa hän voi tavata ikäisiään. Vanhempi voi auttaa lasta keskustelun sekä leikkien aloittamisessa.


  • Tarjoa kuljetusapua. Kaverisuhteita ei muodostu aina samalla pihalla tai samassa luokassa olevien kavereiden kanssa. Anna lapselle mahdollisuus tavata kauempana asuvia kavereita, tarjoamalla esimerkiksi kuljetusapua.


  • Ole kiinnostunut. Käy lapsen kanssa läpi ne tilanteet, joissa lapsi on kokenut haasteita tai ristiriitoja. Nämä tilanteet ovat lapsen oppimisen kannalta tärkeitä, mutta oppimista ei voi kuitenkaan tapahtua, ellei lapsen kanssa keskustella tapahtuneesta niin, että hän aidosti ymmärtää tapahtuneen.


  • Pohdi lapsen kanssa toimivampia keinoja. Vanhemman on hyvä olla kiinnostunut, mitä lapsi itse ajattelee tapahtuneesta, mitä tapahtui ja miksi. Lapsen kanssa on myös hyvä pohtia, miten hän voisi seuraavalla kerralla toimia. Tässä kohtaa on hyvä antaa lapselle tilaa löytää itse toimivampia keinoja. Lapsella itsellään on usein ratkaisuja tilanteeseen, jos hänelle annetaan riittävästi tilaa ja aikaa. Hankauksista huolimatta lapselle on hyvä osoittaa kannustusta ja tuoda esiin ne kohdat, joissa lapsi on toiminut myönteisesti.


  • Toimi esimierkkinä. Vanhemmilla on tärkeä rooli antaa lapselle esimerkkiä, miten toisia huomioidaan perheessä sekä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

51 views0 comments