Traumafokustoitu kongnitiivinen lyhytterapia

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-CBT) on erityisesti lapsille ja nuorille (sekä vanhemmille) suunnattu lyhytterapiamuoto, jossa käsittelyn kohteena ovat lapsen tai nuoren traumaattiset kokemukset. Terapiassa asiakkaat oppivat uusia taitoja hallita traumaattisiin muistoihin liittyviä ajatuksia ja tunteita. Terapiamuoto on todettu tehokkaaksi traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoidossa.

Terapian kesto ja tiheys määritellään perhekohtaisesti. Terapian kesto on noin 10 - 15 kertaa. 

  • lapsen tai nuoren traumaattisten kokemusten käsittely

  • taitoharjoittelu ikävien ajatusten ja tunteiden hallitsemiseksi

  • vanhemman tukeksi - jotta vanhempi voi tukea lasta ja nuorta tunnetaitojen harjoittelussa