TERAPEUTTINEN TYÖSKENTELY

Terapeuttinen työskentely perustuu sinun ja minun väliseen luottamukseen ja mahdollisimman avoimeen sekä turvalliseen vuorovaikutukseen. Minun roolini terapeuttina on toimia työskentelymme ohjaajana, mutta sinä asiakkaana - lapsi, nuori tai aikuinen, olet aina paras asiantuntija siinä, mikä sinulle on tärkeää ja  mitä kohti haluat kulkea.
 
KESTO JA FREKVENSSI:
Tereapeuttisen työskentelyn kesto on jokaiselle asiakkalle yksilöllinen. Teemme tapaamisten alussa yhteisen suunnitelman käyntikertojen määrästä, ja tarvittaessa voimme päivittää tätä suunnitelmaa.  Työskentely on usein miten lyhytkestoista, noin 5 - 40 tapaamiskertaa, mielellään viikoittain tai joka toinen viikko. 
 
Terapeuttisen työskentelyn tavoitteet asetamme yhdessä. Tavoitteiden saavuttamista seuraamme jokaisella tapaamiskerralla. Tavoitteellinen työskentely tukee taitojesi harjaantumista sekä oman ymmärryksesi lisääntymistä tilanteeseesi ja ajatusmalleihisi liittyen. Tarjoan sinulle jokaisella tapamisella mahdollisuuden nostaa esiin jonkin asian, mihin toivot meidän kyseisellä käyntikerralla syventyvän.
TERAPEUTTINEN VIITEKEHYS:
Terapiatyöskentelyni taustana on kognitiivisen sekä ratkaisukeskeisen psykoterapian maailma.  Ratkaisukeskeinen ja kognitivinen psykoterapia ovat ns. uuden suuntauksen psykoterapia suuntauksia, joissa molemmissa työskentely on perinteiseti painottunut kansainvälisesti lyhytkestoiseen (10 - 40x) terapeuttiseen työskentelyyn.
Lisäksi työskentelyäni ohjaa systeeminen ajatus siitä, että aikuinen sekä lapsi ja nuori ovat osa heidän sosiaalista ympäristöään.  Tästä syystä esimerkiksi kouluikäisten ja varhaisnuorten kanssa työskennellessä pyrimme rakentamaan avointa yhteistyösuhdetta lapsen ja nuoren vanhempien kanssa. Terapian suunnittelussa kuunnellaan myös lapsen ja varhaisnuoren läheisiä. Hyödynnämme työskentelyssä myös
 perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia.

Terapian vaikuttavuuden kannalta on kuitenkin tärkeintä asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde, joka syvenee ja täydentyy työskentelyn edetessä.  
 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 iirispelkonen