Pariterapia

Yksilöterapia

Jos mietit pariterapiaan hakeutumista, ota ensimmäinen askel jo tänään. Tutkimusten mukaan pariterapiaan hakeudutaan usein vasta sen jälkeen, kun haasteiden kanssa on kamppailtu useita vuosia. Parisuhteella on merkittävä vaikutus koettuun elämäntyytyväisyyteen. Parhaimmillaan se vahvistaa hyvinvointiasi ja tuo elämääsi lisää elinvuosia.

Minulla on erityisosaamista seksuaalisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn sekä uusperheiden kanssa työskentelyyn.

Jo muutaman kerran pariterapiakäynnistä voi olla merkittävää hyötyä parisuhteellenne sekä koko perheenne ilmapiirille.

Joka kolmas suomalainen kohtaa elämänsä aikana mielenterveydellisen ongelman. Haastavan elämäntilanteen kohdatessa jäämme usein vaille riittävää tukea. Psyykkinen tuki ja terapeuttinen työskentely mahdollistaa sinulle pystähtymisen tärkeässä kohdassa sekä ehkäisee ongelmien pitkittymistä. 

Suhde itseesi on hyvinvointisi kannalta tärkein suhde. Määrittelemme toistuvasti ongelmiemme juontuvan läheisistä ihmissuhteista, mutta jos löydämme itse tilanteeseen uutta näkökulmaa, voimme nähdä myös läheisemme myönteisemmässä valossa.

Yksilöterapia mahdollistaa sinulle paikan tutkia elämääsi ja itseäsi sekä saada luottamuksellista tukea elämän kriisivaiheisiin.  

Positiivinen mielenterveys

Positiivisella mielenterveydellä on yhteyksiä esimerkiksi parempaan fyysiseen terveyteen, parempaan elämänlaatuun, parempiin koulusaavutuksiin ja positiiviseen terveyskäyttäytymiseen.

Satsaa itseesi jo tänään.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 iirispelkonen